รักษาผู้ป่วยของคุณได้มากขึ้น

พัฒนาการฝึกปฏิบัติของคุณไปข้างหน้า

เข้ารับการอบรมด้านการจัดฟันแบบใส Invisalign
การอบรมการจัดฟันแบบใส Invisalign

ด้วยตำแหน่งแนวหน้าแห่งนวัตกรรมทางทันตกรรม อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign ถูกออกแบบขึ้นเพื่อขยายขอบเขตความเป็นไปได้ทางการแพทย์ออกไป
ตั้งแต่การจัดฟันแบบง่ายไปจนถึงซับซ้อน อุปกรณ์จัดฟัน Invisalign ช่วยคุณในการรักษาการสบฟันผิดปกติรูปแบบต่างๆ
ด้วยความมั่นใจและพัฒนาประสบการณ์ของคุณ โดยให้นวัตกรรมอย่างน้อย 15 ปีอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มใหม่ทุกรอยยิ้มที่คุณสร้างขึ้น

ปัจจุบัน ผู้ให้บริการ Invisalign ได้เปลี่ยนรอยยิ้มมามากกว่า 4 ล้านรอยยิ้มแล้วทั่วโลก

ติดตามเราเพื่อรับข่าวสารและเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น!

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาด้วย Invisalign?

รับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส Invisalign และจะเริ่มรักษากับ Invisalign ได้อย่างไร เราจะส่งข้อมูลของเราไปที่อีเมล์ของคุณโดยตรง

คุณเป็น *

* กรุณากรอกข้อมูล