ค้นหาแพทย์ที่ผ่านการอบรมการจัดฟันแบบใส Invisalign ใกล้บ้านคุณ

Individual tier status: These icons represent the status levels which are recognised based on the number of Invisalign treatments carried out by an Invisalign-trained doctor during the previous calendar year.

Red diamond 44x57 fec63eea5b998e11676661c5ce6521a69d544c319bf385e659456f31d8e7c7f3 Red Diamond
Blue diamond 44x57 5fb407e54efabcdcb0f92573a3c937a8c3e79c49d0274c5cc01bdbb6ae3895e1 Blue Diamond
Black diamond 44x57 6df641efe0ac88123c42d03ada81b4afb49a3c8ca68553dd379ebb8eb0d072e0 Black Diamond
Diamond 44x57 eb2afabf8ca26aa98ece3f580971d995bf79beeaac725b9decd8faf1b6546fcb Diamond
Platinum elite 44x57 30dc3dd48c954ea1e7fbd3e5476a60a840e103cb2510dd65a42bcc7c355625c2 Platinum Elite
Platinum 44x57 ebbf1f0db05c5c96f1047cf80f4b1ae184bc159dd240c448faa1feed81efeac6 Platinum
Gold 44x57 f8ceda8d066f621c4d7f3b9760dcbb6ffc44ffa38738786d9c393e3df52c3c27 Gold

Group tier status: These icons represent the status levels which are recognised based on the number of Invisalign treatments carried out by an Invisalign group practice during the previous calendar year.

Invisalign map red diamond 0b46865488ba61ff8ec861dc56b490be49c26ae063cc402f023de5723b1ddffd Red Diamond
Invisalign map be a88827d92036fa34e9352179cded73600cfc7c6e6aed5c8ca5297c8d231f18a5 Blue Diamond
Invisalign map black diamond 833d4bbca22dd07a19a916398a61519cd9fc20c657c6d29c69e8a904d4159a25 Black Diamond
Invisalign map d 587bc22f14ebdb1db77eee2bd6b27f4a7ca5e8327fb38105ada56c79c15b0e81 Diamond
Invisalign map pe 91015ae1ea05e7feec7f4929fd3357558b13d88e1698817b4250aeb0c6ba1cb9 Platinum Elite
Invisalign map providerlevel 70b8a123dfd404699355723eaa42ccaa5729f61a8b6b13524107b9801628c974 Platinum
Invisalign map g 30e016b60272800ebbbdd359d868941cd142dbf1f7503449700791b282c2c74e Gold

Showing results in
" "

ติดตามเราเพื่อรับข่าวสารและเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น!

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาด้วย Invisalign?

รับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส Invisalign และจะเริ่มรักษากับ Invisalign ได้อย่างไร เราจะส่งข้อมูลของเราไปที่อีเมล์ของคุณโดยตรง

คุณเป็น *